AnaSayfa

 

İstanbul’da faaliyet gösteren NAZ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere başta Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Miras ve Aile Hukuku, Ceza Hukuku olmak üzere, çeşitli hukuk dallarında danışmanlık hizmeti ve hukuki yardım sağlamaktadır. Bunun yanında uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılacak dava ve takipler ile ilgili işlemlerin her safhada yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususunda da müvekkillerine hizmet vermektedir.